HOPP Dagen om sexuell utsatthet – 26 oktober
» » HOPP Dagen om sexuell utsatthet – 26 oktober

HOPP Dagen om sexuell utsatthet – 26 oktober

posted in: Medlemsföreningar | 0

FRÅN VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

HOPP Dagen om sexuell utsatthet

26 okt 17-21.30

Guldrummet, Katedralkaféet, intill Uppsala Domkyrka

Dagen är kostnadsfri, fika finns till självkostnadspris. Bidragen går till HOPP Uppsala

09.00-16.15 finns 60 platser och 17-21.30 finns 30 platser.

Anmäl dig för garanterad plats. Om du bokat plats men inte kommer faktureras en avgift på 250 kr

Anmälan uppsala.reception@svenskakyrkan.se eller 018-430 38 08 må-to 10-12, 13-15, fre 10-12. Uppge vilken tid du deltar

Välkommen att vara modig med oss, lär dig skydda barn!

Ladda ned pdf-fil genom att klicka här»

————————————————————————————————————————————————————–

09.00 – 16.00

Mötesordförande Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som specialitet och HOPP JOUR ansvarig

09.00-09.05 Välkommen att vara modig med oss! Sexuella övergrepp drabbar både pojkar och flickor, idag lever 1,7 miljoner i Sverige med erfarenheter av sexuella övergrepp från barndomen. Marie Strandgren, Svenska kyrkan och Annika Lundegårdh HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.

09.05 – 09.55 Missbruk är vanligt efter sexuellt trauma och bäddar inte sällan för nya. Vad behöver vi veta för att kunna bryta mönster? Om hjärnans stress- och belöningssystem. Fred Nyberg

10.00 – 10.20 Förfriskningar till självkostnadspris

10.20 – 11.00 Barns trovärdighet vid samtal om utsatthet. Clara Iversen

11.05 -11.15 Att leva med sexuella övergrepp, om vikten av att upptäcka och hjälpa barn i tid. Ylva, Sara, Johan och Mia HOPP Riks

11.20 – 12.00 Risk- och skyddsbedömningar på Brogården. Gunilla Andersson Svahn

12.00 – 13.00 Lunch på egen hand

13.00 – 13.30 HOPP ger stöd och råd utifrån modellen traumamedveten omsorg. Vad innebär det? Konsekvenser av sexuella övergrepp utifrån traumatogena modellen. Siv, Jonna, Sara och Mia HOPP Riks

13.35- 15.05 Effekter av övergrepp. Inte bara PTSD (posttraumatisk stressyndrom). Hur går det att behandla? Kerstin Bergh Johannesson

15.10 – 16.00 Sambandet mellan faktorer i samhället och benägenheten att begå sexuella övergrepp – strategier för att förebygga övergrepp och att bättre möta den som har utsatts. Hur kan vi förstå de starka reaktioner som väcks av framförallt sexuella övergrepp mot barn. Inga Tidefors

16.00- 16.15 Frågor och samtal om hur vi kan skydda barn och vad vi kan göra när det hänt. Förfriskningar finns till försäljning.

————————————————————————————————————————————————————–

17-21.30

Mötesordförande Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som specialitet och HOPP JOUR ansvarig

17.00 – 17.15 Välkommen att vara modig med oss! Vår verklighet som närstående till utsatta som lever med konsekvenser av sexuella övergrepp från barndomen, Marie Strandgren, Svenska kyrkan och Annika Lundegårdh HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.

17.15 – 18.00 Hur är det att möta/ge stöd/samtala med någon som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp. Inga Tidefors

18.05 – 18.20 Om vikten av att lyssna på barn när de berättar. Att vara en av 1,7 miljoner som lever med erfarenhet av sexuella övergrepp från barndomen. Siv, Jonna, Ylva, Mia, Johan och Sara HOPP Riks

18.25 – 19.15 Sambandet mellan faktorer i samhället och benägenheten att begå sexuella övergrepp – strategier för att förebygga övergrepp och att bättre möta den som har utsatts. Hur kan vi förstå de starka reaktioner som väcks av framförallt sexuella övergrepp mot barn. Inga Tidefors

19.15 – 19.30 Sexuellt trauma ökar utsattheten/sårbarheten för ytterligare övergrepp. Så här har vi gjort för att skapa läkning och hantera våldet. Så här vill jag bli bemött för orka berätta om våldet jag varit utsatt för. Siv, Jonna, Ylva, Mia, Johan och Sara HOPP Riks

19.30 – 19.45 Förfriskningar och smörgås till självkostnadspris bidrag går till HOPP Uppsala

19.45 – 20.15 Sexuella övergrepp på barn signaler, problembeteenden och symtom. Traumatogena modellen. Annika Lundegårdh

19.00 – 20.15 I mötet med brottsoffer för sexuellt våld används traumamedveten omsorg. HOPP Jour möter cirka 1500 våldsutsatta per år. Annika Lundegårdh

20.15 – 21.30 Sexuellt trauma ökar utsattheten/sårbarheten för ytterligare övergrepp. Så här har vi gjort för att skapa läkning och hantera våldet. Så här vill jag bli bemött för orka berätta om våldet jag varit utsatt för. Siv, Jonna, Ylva, Mia, Johan och Sara HOPP Riks

HOPP ger hopp och mod att våga prata om sexuella övergrepp och våga handla. Tillsammans blir vi starka och skapar ett samhälle med mindre våld. Öppet för samtal där vi delar in oss i grupper. Samtalsledare Annika, Ylva, Mia, Johan, Siv, Jonna och Sara HOPP Riks

Senast klockan 21.30 lämnar vi lokalen

————————————————————————————————————————————————————–

Medverkande
Inga Tidefors, professor i psykologi, lektorat i sexologi, Göteborgs universitet. Avhandling om män dömda för sexuella övergrepp mot barn. Handlett åklagare och poliser i Göteborg vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn. Ansvarig för forskningsprojektet ”Präster och pastorers möte med offer för sexuella övergrepp – Sett ur ett genusperspektiv”, finansierat av Vetenskaps Rådet.
Fred Nyberg, professor i beroendeforskning, U-Fold, Uppsala universitet.
Kerstin Bergh Johannesson, Leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. Specialist i klinisk psykologi och psykoterapihandledare. Vidareutbildad i psykotraumatologi och dissociativa tillstånd. Certifierad lärare i EMDR (EMDR Institute, USA, och EMDR Europa), certifierad EMDR-handledare och EMDR-terapeut. Verksam vid Uppsala universitet
Clara Iversen, forskare, sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Disputerade 2013 om våldsutsatta barns delaktighet i intervjusammanhang. Forskar om riskbedömningar inom BUP, socialtjänst och sjukvård. Hur teorier, lagar och riktlinjer förverkligas i faktiskt socialt samspel inom organisationer som möter människors utsatthet
Gunilla Andersson Svahn, biträdande verksamhetschef, Brogården, Uppsala. Marie Strandgren, Diakonisamordnare, Svenska kyrkan
Siv, Jonna, Sara, Mia, Johan och Ylva, HOPP Riks. Ansvariga för HOPP Café och HOPP Chatt. De är en av 1,7 miljoner som lever med erfarenheter av sexuella övergrepp, är polyviktimiserade och har nyligen påbörjat resan mot läkning.
Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som specialitet. HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Annika är ansvarig för verksamhetens utveckling.

www.hopp.org

Arrangeras av HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av Brottsofferfonden