Levande böcker 19 september, 10 och 17 oktober
» » Levande böcker 19 september, 10 och 17 oktober

Levande böcker 19 september, 10 och 17 oktober

posted in: Nyheter | 0

Levande bok – möt och fråga ut ­­en spännande person i 15 minuter

VAR Brukarföreningarnas rum – i foajén
Ingång 10, Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset

NÄR Måndagar 12-13.30 den 19 sep, 10 och 17 okt

HUR Ring och kom överens om en tid, om du vill vara säker.
Hämta din bok i brukarföreningarnas rum.
Ni väljer en bra plats och samtalar i 15 minuter. Klart!

 

Måndag 26 september
”Känn Dig själv” – Sokrates

Mikael Sandqvist har mött den totala skenande rädslan för rädslan. Han har funnit trygghet och kraft till återhämtning genom att ställa rädslor åt sidan, gå inåt och möta sig själv. Ingen annan människa kan känna Dig bättre än just Du.

 

Måndag 10 oktober
Älska mig för att, inte trots att

Jill Carlberg Söderlund har diagnos Asperger syndrom, driver eget företag och föreläser utifrån egen erfarenhet samt modern forskning.
Hennes historia börjar i kamp, våld och smärta men transformeras till en berättelse om insikt, värme och gemenskap.

Måndag 17 oktober
Psykos R ur brukarperspektiv

Beatrice Carleson har deltagit som brukarrepresentant, när Psykosregistret kartlägger hur nöjda brukarna är med stödformer som finns. Målet är god vård för alla i hela landet. Vården bör hålla sig till riktlinjerna för psykosvård.

Måndag 7 november
Jobba politiskt – på väg mot bättre hälsa Inger Arvidsson är fritidspolitiker (V) i Östhammars kommun och Ylva Larsson, Hur återhämtar man en psykisk sårbarhet?   under Psykiatriveckan 7 november kl 14.45-15.15