Skolan som arena för psykisk hälsa
» » Skolan som arena för psykisk hälsa

Skolan som arena för psykisk hälsa

posted in: Nyheter | 0

Hjärnkoll Uppsala län är samarbetspartner i Arvsfondsprojektet ”Skolan som arena”

Syfte och Mål med projektet –

  • Förbättringar i skolan för psykisk hälsa
  • Tidig upptäckt av risker och tidiga insatser för psykisk hälsa – förebyggande och hälsofrämjande
  • Förbättra skolnärvaro – hindra utanförskap
  • Räkna socioekonomisk besparing vid hindrad utanförskap
  • Arbetsgång för förslag från elever till elevhälsoteam
  • Eleverna som sakkunniga i förbättringsarbete

Med missionen att

  • Hindra utanförskap

 

Läs mer på hemsidan www.skolansomarena.com

Webbsidan publiceras av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset, som en del av klinikens förebyggande arbete. Projektet heter Skolan som arena för psykisk hälsa och har som syfte att elevers idéer kring psykisk hälsa ska tas till vara.