Vad är SeSam för något?
» » Vad är SeSam för något?

Vad är SeSam för något?

posted in: Nyheter | 0

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning.

SeSam utgör ett komplement till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och skapar förutsättningar för samarbete mellan olika organisationer genom föreläsningar om både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

SeSam möjliggör att resultat från forskning och erfarenheter från projektarbeten når ut till en bredare allmänhet.

SeSam är en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan professionen, brukare, anhöriga och andra intresserade. Genom gemensamt lärande kan verksamheterna utvecklas utifrån människors behov och resurser.

SeSam vänder sig i första hand till de som arbetar med och för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i Uppsala län, samt människor som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning och deras närstående.

SeSam drivs och finansieras i samarbete med;
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län (HSO), (H)järnkoll Uppsala län, Svenska kyrkan Uppsala Stift, Uppsala Kommun och Uppsala läns landsting.

 

Här kan du bläddra i ett bildspel som också presenterades på Psykiatriveckan 7 november 2016